"The book is by the newspaper."

แปลว่า:หนังสือเล่มนี้อยู่ติดกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

June 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

By แปลว่าอยู่ตรงนั้น ก็ได้จ้า


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ตัวอย่าง The hotel is by the lake แปลว่าโรงแรมอยู่ติดกับทะเลสาป


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

ทำไมจึงใช้ by ???


https://www.duolingo.com/profile/new797386

ใช่หรอ แปลแล้ว ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/41EE3

ตอบถูก, แต่มำไมต้องบอกว่าตอบผิด, พวกคุณรู้จัก*ภาษาไทยดีหรือไม่, กรุณาแก้ไขค่ะ, จะได้ผ่านไปด่านใหม่


https://www.duolingo.com/profile/Lininnn

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย