"Thebookisbythenewspaper."

แปลว่า:หนังสือเล่มนี้อยู่ติดกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nucharee5

ทำไมจึงใช้ by ???

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/new797386

ใช่หรอ แปลแล้ว ใช่หรอ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ppbniv

????

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย