"He has a strawberry."

แปลว่า:เขามีสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

June 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/boonruang1

ตอบถูกแล้วแต่ยังบอกว่าไม่ถูกอีก


https://www.duolingo.com/profile/Mink981707

ตอบถูกหลายรอบแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/pSTX9

แล้วตอบอะไรดี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย