"Gia đình của tôi sống ở miền nam."

Dịch:My family lives in the south.

6 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangMpa1

Gia đình là số nhiều sao thêm "s" vào động từ

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vu1410

Là N số ít nhưng nghĩa số nhiều. "My family lives in the south". Câu này nói toàn thể gia đình sống ở phía Nam, coi như một đơn vị, do đó ở số ít.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/daccuon

Một gia đình chứ không phải nhiều gia đình.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.