Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Gia đình của tôi sống ở miền nam."

Dịch:My family lives in the south.

1 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangMpa1

Gia đình là số nhiều sao thêm "s" vào động từ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vu1410
Vu1410
  • 23
  • 10

Là N số ít nhưng nghĩa số nhiều. "My family lives in the south". Câu này nói toàn thể gia đình sống ở phía Nam, coi như một đơn vị, do đó ở số ít.

1 tháng trước