"The woman gets one million dollars."

Dịch:Người phụ nữ nhận được một triệu đô la.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 805

Người phụ nữ nhận một triệu đôla

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Giống bạn = sai

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.