Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The woman gets one million dollars."

Dịch:Người phụ nữ nhận được một triệu đô la.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 756

Người phụ nữ nhận một triệu đôla

2 tháng trước