"พวกเราอยู่ท่ามกลางผู้หญิง"

แปลว่า:We are among women.

June 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

เฉลย ผิด ครับ women-woman ควรเป็น the woman

June 28, 2018

https://www.duolingo.com/papao8

Among=ท่ามกลาง แสดงว่าต้องมีผู้หญิงหลายคน women ถูกแล้วครับ

September 12, 2018

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ใช่ๆ ขอบคุณครับ

September 12, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย