"Bạn có hiểu được tiếng Anh không?"

Dịch:Do you understand English?

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuanHuynh10

Câu này mang hàm ý nghi vấn về khả năng hơn. Đáp án "Can you understand English?" nên được chấp nhận

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tho735235

A little

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.