Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có hiểu được tiếng Anh không?"

Dịch:Do you understand English?

2 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuanHuynh10

Câu này mang hàm ý nghi vấn về khả năng hơn. Đáp án "Can you understand English?" nên được chấp nhận

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tho735235

A little

2 tháng trước