"They are trying to swim."

แปลว่า:พวกเขากำลังพยายามว่ายน้ำ

June 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

พวกเขากำลังพยายามว่ายน้ำอยู่


https://www.duolingo.com/profile/AunAun627407

"ว่ายน้ำ" ไม่มีสระ-า ให้อะค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย