"She has a cat."

แปลว่า:เธอมีแมวตัวหนึ่ง

June 30, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/ploy850269

เธอมีเเมวตัวหนึ่ง...ทำไมฉันผิด


https://www.duolingo.com/profile/team__thanaphon

แต่เราไม่ผิดนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย