Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She has a cat."

แปลว่า:เธอมีแมวตัวหนึ่ง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ploy850269

เธอมีเเมวตัวหนึ่ง...ทำไมฉันผิด

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา