Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The boy walks near two elephants."

แปลว่า:เด็กผู้ชายคนนี้เดินใกล้ช้างสองตัว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mod503453

ตอบถูกแล้วแต่ไม่ผ่าน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา