"แมวชอบนม"

แปลว่า:The cat likes milk.

June 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ActZactly

Cat likes milk. ???


https://www.duolingo.com/profile/PathoSena

แล้ว a cat likes milk ใช้ได้ไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย