Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"A man drinks water."

แปลว่า:ผู้ชายคนหนึ่งดื่มน้ำ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Tik231801

พิมพ์​ผิด​

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา