"You are looking for my brother."

แปลว่า:คุณกำลังหาพี่ชายของฉันอยู่

July 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/CantaCoop

คุณกำลังมองหาพี่ชายของฉันอยู่


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

คุณกำลังมองพี่ชายฉันอยู่


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

Find นี่ หา ไม่ใช่หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย