"Wehavetocoverthewindows."

แปลว่า:พวกเราต้องปิดหน้าต่างนี้

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BookSmile

พวกเราต้องปิดหน้าต่างบานนี้

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phatcharap11

ทำไม have to ถึงแปลว่าจำเป็นต้อง ไม่ได้ ในเมื่อมีหลายข้อสอบที่คุณเฉลยว่า have to แปลว่าจำเป็นต้อง ด้วย ไม่มีมาตรฐานในการเฉลยเลย มั่วมาก

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย