"We have to cover the windows."

แปลว่า:พวกเราต้องปิดหน้าต่างนี้

July 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BookSmile

พวกเราต้องปิดหน้าต่างบานนี้


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

ทำไม have to ถึงแปลว่าจำเป็นต้อง ไม่ได้ ในเมื่อมีหลายข้อสอบที่คุณเฉลยว่า have to แปลว่าจำเป็นต้อง ด้วย ไม่มีมาตรฐานในการเฉลยเลย มั่วมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย