"It is a lemon."

แปลว่า:มันคือมะนาวลูกหนึ่ง

July 1, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/nuttynutty2

เลม่อนคือเลม่อน มะนาวคือมะนาวไม่ใช่หรอคะ?


https://www.duolingo.com/profile/Alicecocobrown

Lemon คือ เลม่อน Lime คือ มะนาว ไม่ใช่หรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/Aemkoong

Lemon ก็คือมะนาวอย่างหนึ่งนะ เป็นมะนาวเหลืองอะ แต่ Lime จะเป็นมะนาวเขียวที่เห็นกันทั่วไปนะ


https://www.duolingo.com/profile/NatitarKpt

ฟังไม่ออกเลยว่า เลม่อน ได้ยินเป็นอะไรก็ไม่รู้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย