"Itisalemon."

แปลว่า:มันคือมะนาวลูกหนึ่ง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nuttynutty2

เลม่อนคือเลม่อน มะนาวคือมะนาวไม่ใช่หรอคะ?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Alicecocobrown

Lemon คือ เลม่อน Lime คือ มะนาว ไม่ใช่หรอคะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย