Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ tiếp tục hỏi câu hỏi tương tự."

Dịch:I am going to continue to ask the same question.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/alan736482

I will continue asking the same question >>> sai chỗ nào nhỉ

2 tháng trước