"Tôi sẽ tiếp tục hỏi câu hỏi tương tự."

Dịch:I am going to continue to ask the same question.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/alan736482

I will continue asking the same question >>> sai chỗ nào nhỉ

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.