Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He follows the man."

แปลว่า:เขาตามคนนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

Man=ผู้ชาย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา