"Hefollowstheman."

แปลว่า:เขาตามคนนี้

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

Man=ผู้ชาย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 15
  • 14
  • 13
  • 292

Should be 'He follows this person.'

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

เค้าตามคนนี้ ถูกต้องด้วยหรือ???

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย