1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เดินในระหว่างเวลาข้าวเที่ยง"

"เดินในระหว่างเวลาข้าวเที่ยง"

แปลว่า:Walk during your lunch hour.

July 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

คำถามไม่มี คำว่า "ของคุณ"


https://www.duolingo.com/profile/MaiMiMeMai

In the sentence don't have 'ของคุณ' that make wrong. You should to fix it. Thanks


https://www.duolingo.com/profile/SatangSata

เหมือนจะแปลผิดนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/ThitapaKul

เบื่อๆๆๆ คำถามผิด คำเฉลยผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย