"I already told you that she is not here."

แปลว่า:ฉันได้บอกคุณแล้วว่าเค้าไม่อยู่ที่นี่

July 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sirirupmoh1

She =เค้า เดายากนะ


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

สับขาหลอกอีกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

เวลาแปลคำว่า She ทำไมต้องแปลว่า เค้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย