Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The judge works in a court."

Dịch:Thẩm phán làm việc trong một tòa án.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

the judged works in a court

2 tháng trước