"Dad is in his office."

แปลว่า:พ่อของฉันอยู่ที่สำนักงานของเขา

July 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

My dad มัย


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

มั่วจริง


https://www.duolingo.com/profile/Penna447600

พ่อใครคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย