Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He has a child."

แปลว่า:เขามีลูกคนหนึ่ง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Hasun35165

เขามีเด็ก

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา