"หมาของฉันสีขาว"

แปลว่า:My dog is white.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/EHs05

หมาของฉันเป็นสีขาว My dog is white หมาของฉันสีขาว My white dog

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย