"Areyouwriting?"

แปลว่า:คุณกำลังเขียนหนังสืออยู่ไหม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KomkitPras

Are you writing to the book

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fYgU9

เฮ้อ!!!!

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย