"Are you writing?"

แปลว่า:คุณกำลังเขียนหนังสืออยู่ไหม

July 7, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

Are you writing to the book


https://www.duolingo.com/profile/LeonardoA.59311

We can say คุณกำลังเขียนอยู่ไหม? or คุณกำลังเขียนอยู่หรือเปล่า? It should not have หนังสือ. If I want to say คุณกำลังเขียนหนังสืออยู่ไหม? I say Are you writing to the book?


https://www.duolingo.com/profile/7TRs9

Where is book?????


https://www.duolingo.com/profile/Kaewjai5

Are you writing? Or Are you writing to book?


https://www.duolingo.com/profile/HardRockNRoll

The correct translation should be "Are you writing a book?"


https://www.duolingo.com/profile/TerraPierce

"Are you writing the book?" Or "Are you writing a book?" if you didn't know before that the person was working on a book.


https://www.duolingo.com/profile/fYgU9

เฮ้อ!!!!


https://www.duolingo.com/profile/PeerayaRod

ควงเอ้ย


https://www.duolingo.com/profile/TontanHong

5555 ผิดที่ไม่สมควรจะผิด where is a book

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย