"They love this song."

แปลว่า:พวกเขาชอบเพลงนี้มาก

July 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

They like very this song.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย