Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ของเธอ"

แปลว่า:Spanish is her mother tongue.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

ทำไมมีคำว่า tongue ที่แปลว่าลิ้นด้วยครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา