"ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ของเธอ"

แปลว่า:Spanish is her mother tongue.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

ทำไมมีคำว่า tongue ที่แปลว่าลิ้นด้วยครับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย