"ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ของเธอ"

แปลว่า:Spanish is her mother tongue.

July 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

ทำไมมีคำว่า tongue ที่แปลว่าลิ้นด้วยครับ

July 8, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย