"I will call the police."

แปลว่า:ฉันจะเรียกตำรวจ

July 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

call โทรเรียก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย