"My aunt likes having tea in the afternoon."

แปลว่า:คุณป้าของฉันชอบการดื่มน้ำชาในตอนบ่าย

July 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Attawutc

ป้าของฉันชอบการดื่มน้ำชาในตอนบ่าย


https://www.duolingo.com/profile/sutee3

ทำไมต้องใช้having ไม่ใช้​ drinking

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย