"Yourhorseeatssalt."

翻译:你的马吃盐。

4 年前

13 条评论


https://www.duolingo.com/tianwaiyoulong

盐能直接吃??

4 年前

https://www.duolingo.com/xunjingxiao2

要让马喝水先让马吃盐,马吃豆料,草料,一点盐,水

4 年前

https://www.duolingo.com/LinTsha
LinTsha
  • 22
  • 15
  • 10
  • 8
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2

烧饭时分不清盐罐和糖罐时,蘸一点尝尝味道未尝不可。但不能多吃,会伤身体的 %>_<%

4 年前

https://www.duolingo.com/John-Zheng

糖还是很好辨认的,体积比盐大几倍,除非您烧饭时用糖精……

4 年前

https://www.duolingo.com/FreakBoy_

为什么eat要加s

4 年前

https://www.duolingo.com/joyfish1

马是三单

4 年前

https://www.duolingo.com/Annie_young30

你有马吗?

2 年前

https://www.duolingo.com/yoroxmod

没得高血压?

4 年前

https://www.duolingo.com/Annie_young30

纯属虚构的句子啦!

2 年前

https://www.duolingo.com/Tou05

Sdggffvcfdsds

2 年前

https://www.duolingo.com/iloveyins

难道你们的马吃盐 也有错吗?

4 年前

https://www.duolingo.com/eaglewong

your horse eats salt

2 年前

https://www.duolingo.com/jason546835

你家的马天天吃盐

2 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!