"Your horse eats salt."

翻译:你的马吃盐。

4 年前

16 条评论


https://www.duolingo.com/tianwaiyoulong

盐能直接吃??

4 年前

https://www.duolingo.com/xunjingxiao2

要让马喝水先让马吃盐,马吃豆料,草料,一点盐,水

4 年前

https://www.duolingo.com/LinTsha
LinTsha
 • 22
 • 15
 • 10
 • 8
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

烧饭时分不清盐罐和糖罐时,蘸一点尝尝味道未尝不可。但不能多吃,会伤身体的 %>_<%

4 年前

https://www.duolingo.com/John-Zheng

糖还是很好辨认的,体积比盐大几倍,除非您烧饭时用糖精……

4 年前

https://www.duolingo.com/FreakBoy_

为什么eat要加s

4 年前

https://www.duolingo.com/joyfish1

马是三单

4 年前

https://www.duolingo.com/Annie_young30

你有马吗?

2 年前

https://www.duolingo.com/yoroxmod

没得高血压?

4 年前

https://www.duolingo.com/Annie_young30

纯属虚构的句子啦!

2 年前

https://www.duolingo.com/Tou05

Sdggffvcfdsds

1 年前

https://www.duolingo.com/iloveyins

难道你们的马吃盐 也有错吗?

4 年前

https://www.duolingo.com/KuanYingLi

沒錯

4 年前

https://www.duolingo.com/brave3025

你们的马吃盐是:Your horses eat salt.

4 年前

https://www.duolingo.com/LinTsha
LinTsha
 • 22
 • 15
 • 10
 • 8
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

your:你(您)的/你们的。 your horse:你(您)的马/你们的马。 your horses:你(您)的马儿们/你们的马儿们。

4 年前

https://www.duolingo.com/eaglewong

your horse eats salt

2 年前

https://www.duolingo.com/jason546835

你家的马天天吃盐

1 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!