"Orange and gray are colors."

แปลว่า:สีส้มและสีเทาเป็นสี

July 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Chanakarn15

พิมพ์ถูกหมด แล้วทำไมได้เป็นผิด


https://www.duolingo.com/profile/KumananSad

อะไรกัน!


https://www.duolingo.com/profile/KumananSad

แค่ลืมเขียนเป็นสี


https://www.duolingo.com/profile/PrimNarux1

สีกับสี่​ มองเห็นต่างกัยหรือเปล่าค่ะ​ เวลาดูที่จอจะเป็น​ สี​ กับ​ สี​ เลือกไปแล้วก็ผิดค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย