"We have elephants."

แปลว่า:พวกเรามีช้างหลายเชือก

July 9, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ช้างทำไมต้องใช้หลายตัวแต่หมาแมวเติมsกลับไม่ใช้คำว่าหลายตัวกรุณาอธิบายด้วย


https://www.duolingo.com/profile/V7eS4

ตกม้าตาย เยี่ยม


https://www.duolingo.com/profile/jommie7

ทำไมอ่านเสียง อิเลฟเฟ่น ยากจัง ไม่ผ่านอยู่นั่นล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Moo...Loso...

ไม่ผ่าน ช้างๆๆๆๆๆๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย