"We have elephants."

แปลว่า:พวกเรามีช้างหลายตัว

July 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ช้างทำไมต้องใช้หลายตัวแต่หมาแมวเติมsกลับไม่ใช้คำว่าหลายตัวกรุณาอธิบายด้วย


https://www.duolingo.com/profile/q1FO5

ผมตอบ พวกเรามีช้างหลายตัว ผมผิดตรงไหนครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย