"Wehaveelephants."

แปลว่า:พวกเรามีช้างหลายตัว

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ช้างทำไมต้องใช้หลายตัวแต่หมาแมวเติมsกลับไม่ใช้คำว่าหลายตัวกรุณาอธิบายด้วย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย