"Tôi có mười phút."

Dịch:I have ten minutes.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenleba8

tôi có mười phút để nói chuyện. hi hi ....

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.