Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có mười phút."

Dịch:I have ten minutes.

0
1 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenleba8

tôi có mười phút để nói chuyện. hi hi ....

0
Trả lời1 tháng trước