"Tám, chín, mười"

Dịch:Eight, nine, ten

6 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenleba8

tám chín mười. nhớ làm theo câu em nha

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenleba8

hhj

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenleba8

Eight nine ten nhớ làm theo c6u này nha mấy bạn

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.