Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tám, chín, mười"

Dịch:Eight, nine, ten

2 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenleba8

tám chín mười. nhớ làm theo câu em nha

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenleba8

hhj

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenleba8

Eight nine ten nhớ làm theo c6u này nha mấy bạn

2 tháng trước