"Where are you going?"

แปลว่า:คุณกำลังไปที่ไหนอยู่

July 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

สำนวนไทย ไม่ต้องมี "อยู่" ก็ได้ครับ


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

อย่าแปลไทยเถอะเสียหมด


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

มันแปลว่า คุณกำลังจะไปไหน


https://www.duolingo.com/profile/suWA69

เห้อ มีคำว่า อยู่ ด้วย มาได้ไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย