"Whereareyougoing?"

แปลว่า:คุณกำลังไปที่ไหนอยู่

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

สำนวนไทย ไม่ต้องมี "อยู่" ก็ได้ครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย