1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ผู้หญิงมีหนังสือ"

"ผู้หญิงมีหนังสือ"

แปลว่า:The woman has the book.

July 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RachchataK

Have has ต่างกันยังไง


https://www.duolingo.com/profile/PalmKitcha

Have ใช้กับ ประธานที่เป็นพหุพจน์(มากกว่า1) ยกเว้นI,You

Has ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์(คนเดียว,สิ่งเดียว)

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย