"I eat an egg."

แปลว่า:ฉันกินไข่ฟองหนึ่ง

July 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JLiO368500

เอ่อ....​มันตอ้งแปรว่า ฉันกินไข่ลูกหนึ่ง ไม่ใช่อ่อ?


https://www.duolingo.com/profile/BmixNatthaphong

ใช้ได้เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/anuchet1

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Beer391170

ฉันกินไข่ สามารถแปลตามตัวได้


https://www.duolingo.com/profile/Manasnan1

ตอบถูกหลายรอบทำไมยังขึ้นแดงอยู่น๊ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย