"From what country?"

แปลว่า:จากประเทศอะไร

July 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/CantaCoop

มาจากประเทศอะไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย