"The cook is cutting meat."

แปลว่า:พ่อครัวคนนี้กำลังหั่นเนื้อสัตว์อยู่

July 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ถ้าไม่ระบุเพศ ต้องใช้ "คนครัว" ได้ด้วยครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย