Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy muốn bột sữa."

Dịch:He wants milk powder.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sanyoloto

tại sao không phả là "the milk powder", bột đâu có đếm dc

2 tháng trước