"กี่โมงแล้ว"

แปลว่า:The time?

July 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HaveHadHas

The time ไม่ใช่คำถาม


https://www.duolingo.com/profile/kawpode

ในแบบฝึกควรมีเครื่องหมายคำถามด้วย ? เพราะแค่ the time มันไม่ใข่คำถาม


https://www.duolingo.com/profile/itswitchakorn

I need currect answer

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย