"กี่โมงแล้ว"

แปลว่า:The time?

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kawpode

ในแบบฝึกควรมีเครื่องหมายคำถามด้วย ? เพราะแค่ the time มันไม่ใข่คำถาม

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย