Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"กี่โมงแล้ว"

แปลว่า:The time?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kawpode

ในแบบฝึกควรมีเครื่องหมายคำถามด้วย ? เพราะแค่ the time มันไม่ใข่คำถาม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา