Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"In April"

แปลว่า:ใน เมษายน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kawpode

ในเดือนเมษายน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา