Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี"

แปลว่า:It is Thursday.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kawpode

Today is thursday

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา