"His chair is blue."

แปลว่า:เก้าอี้ของเขาเป็นสีฟ้า

July 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/catandlion

เก้าอี้ของเขาสีฟ้าก็ถูก


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

สีน้ำเงิน ได้ ด้วยครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย