"Hischairisblue."

แปลว่า:เก้าอี้ของเขาเป็นสีฟ้า

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/catandlion

เก้าอี้ของเขาสีฟ้าก็ถูก

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

สีน้ำเงิน ได้ ด้วยครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย