"The doctor is listening to me."

แปลว่า:หมอคนนี้กำลังฟังฉันอยู่

July 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

ใส่ถูกแต่บอกไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/Khachornpo

ทำไมต้องมีคำว่า คนนี้ ใช้แค่ คุณหมอ ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย