"They tell me yes."

แปลว่า:พวกเขาบอกฉันว่าใช่

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/new797386

พวกเขาบอกฉันว่า ใช่ เว้นวรรคก็ผิด 555

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FalinlyPan

ตอบถูกตามเฉลยทุกคำเช็คแล้ว แต่ก็บอกผิด???

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย