"Theytellmeyes."

แปลว่า:พวกเขาบอกฉันว่าใช่

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/new797386

พวกเขาบอกฉันว่า ใช่ เว้นวรรคก็ผิด 555

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FalinlyPan

ตอบถูกตามเฉลยทุกคำเช็คแล้ว แต่ก็บอกผิด???

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย