"I will look at the spider."

แปลว่า:ฉันจะมองแมงมุมตัวนี้

July 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kawpode

แล้วจะมี at เพื่อ


https://www.duolingo.com/profile/Gemini580803

ตัวนี้พ่อง


https://www.duolingo.com/profile/kawpode

ฉันจะมองที่แมงมุม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย