"My son wants a green bed."

แปลว่า:ลูกชายของฉันอยากได้เตียงสีเขียว

July 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

bed = เตียง,เตียงนอน ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย