"My son wants a green bed."

แปลว่า:ลูกชายของฉันอยากได้เตียงสีเขียว

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

bed = เตียง,เตียงนอน ครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย