Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเรากินอาหารของเขา"

แปลว่า:We eat his food.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/janvit.mue

.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา