"ไม่ ฉันขอโทษ"

แปลว่า:No, I am sorry!

July 14, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย