Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ไม่ ฉันขอโทษ"

แปลว่า:No, I am sorry!

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NumnimOrap

ใช่

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา