"Themaneatsalemon."

翻译:这个男人吃一颗柠檬。

4 年前

19 条评论


https://www.duolingo.com/FnL0

“这个男人吃了一个柠檬。”多个了算我错!

4 年前

https://www.duolingo.com/Z.Shan
Z.Shan
Mod
  • 23
  • 12
  • 10
  • 10
  • 2
  • 1800

“这个男人吃了一个柠檬。” = The man ate a lemon./The man has eaten a lemon.

2014.07.20

4 年前

https://www.duolingo.com/icelemon2013

thank you !

4 年前

https://www.duolingo.com/bryan986617

你拿到16個好強啊

2 年前

https://www.duolingo.com/bryan986617

你拿到16個真強

2 年前

https://www.duolingo.com/Me7788

多了个 了 就是吃过了,是一般过去时,吃一个是一般现在时

4 年前

https://www.duolingo.com/YenR9

厉害厉害

1 年前

https://www.duolingo.com/heshurong7

可是在汉语中时态并没有那么明显,太抠语法了吧,而且标准答案不顺啊

4 年前

https://www.duolingo.com/2320835333

对呀,而且这答案也太坑了吧?不顺口。

4 年前

https://www.duolingo.com/996731148

我擦 读了三次都不对 那我是怎么到这关的 擦

4 年前

https://www.duolingo.com/kyuanwang

女人??男人!!

4 年前

https://www.duolingo.com/haoen

Daihua classmates ates lemon by me

4 年前

https://www.duolingo.com/zmhL

我也多打「了」感覺這樣中文比較順啊

4 年前

https://www.duolingo.com/CandyShing

柠檬为什么是颗? 而不是个呢?

3 年前

https://www.duolingo.com/Jo7zia

No

10 个月前

https://www.duolingo.com/ziteng913

多了个"了“也算?

4 年前

https://www.duolingo.com/Rfzwill

这个男人胆子好大。

4 年前

https://www.duolingo.com/fuck..com

我也是

4 年前

https://www.duolingo.com/zhaojubao

实在没有听清楚,是a 还是the抑郁

4 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!